Skype Web Plugin 7.32.6.278

Skype Web Plugin 7.32.6.278

Skype – Shareware – Android iPhone Windows
ra khỏi 4 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Skype Web Plugin là một Shareware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Skype.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.231 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Skype Web Plugin là 7.32.6.278, phát hành vào ngày 10/05/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/11/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 7.32.6.278, được sử dụng bởi 31 % trong tất cả các cài đặt.

Skype Web Plugin đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows.

Người sử dụng của Skype Web Plugin đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Skype Web Plugin!

Cài đặt

người sử dụng 2.231 UpdateStar có Skype Web Plugin cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại